ធ្លាក់ម៉ាស៊ីនបាញ់ផ្ទុះ

ម៉ាស៊ីន Tumblast អាចអនុវត្តកម្មវិធីដូចខាងក្រោមៈការ
ចង់បាននិងការសំរេចចិត្តនៃការសម្ដែង។
ការដកការសម្ដែងការអភ័យទោសនិងផ្នែកដែលត្រូវបានព្យាបាលដោយកំដៅ
បាញ់ឡើងលើ (ដោយគ្មានសុវត្ថិភាពដំណើរការ);
•ការធ្វើបាបផ្នែកប្លាស្ទិកនិងជ័រ។

ផ្ញើសាររបស់អ្នកមកយើង៖

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើវាទៅឱ្យពួកយើង
កម្មវិធី WhatsApp លើបណ្តាញជជែកកំសាន្ត!