ប្រភេទម៉ាស៊ីនផ្ទុះបាញ់ Hook

Tryskové tryskače sú zariadenia s prevádzkovou flexibilitou.

Je vhodný pre mnoho druhov pracovných činností. Napríklad: odliatky, výkovky, zvarence, zariadenia na tepelné spracovanie vrátane krehkých a nepravidelne tvarovaných obrobkov, oceľové konštrukcie.

ផ្ញើសាររបស់អ្នកមកយើង៖

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើវាទៅឱ្យពួកយើង
កម្មវិធី WhatsApp លើបណ្តាញជជែកកំសាន្ត!